English

首 页 | EX4组简介 | 研究队伍 | 人才培养 | 研究方向 | 研究成果 | 实验设备 | 新闻通知 | 联系我们

 
 

成果分类
·2019
·2018
·2017
·2016
·2015
·2014
·2012
·科普
·2013
·2011
·2010
·2009
·2008
·2007
·2006
·2005
·2004
·2003
·2002
·2001
·2000
·1999
·1998
·课件下载
·2010Sino-German Workshop
 
 

当前位置: [首页] - [研究成果] - [2015] - Lin Gu, Limei Xu, Qingsheng Zhang, Deng Pan, Na Chen, Dmitri V. Louzguine-Luzgin, Ke-Fu Yao, Weihua Wang, and Yuichi Ikuhara, Sci Rep-Uk 5, 9122 (2015).
资料名称:Lin Gu, Limei Xu, Qingsheng Zhang, Deng Pan, Na Chen, Dmitri V. Louzguine-Luzgin, Ke-Fu Yao, Weihua Wang, and Yuichi Ikuhara, Sci Rep-Uk 5, 9122 (2015). [点击下载]
资料大小:8 KB
所属分类:2015
资料简介:
Direct in situ observation of metallic glass deformation by real-time nano-scale indentation
 
 
 
·中国科学院物理研究所 ·中国科学院 ·中国科学院研究生院 ·中国科协 ·科技部 ·环球商务网

版权所有: © 中国科学院物理研究所EX4组 中国科学院物理研究所EX4组

电话: 8610-82649880 邮件:dingdawei@aphy.iphy.ac.cn