English

首 页 | EX4组简介 | 研究队伍 | 人才培养 | 研究方向 | 研究成果 | 实验设备 | 新闻通知 | 联系我们

 
 

成果分类
·2018
·2017
·2016
·2015
·科普
·2014
·2013
·2012
·2011
·2010
·2009
·2008
·2007
·2006
·2005
·2004
·2003
·2002
·2001
·2000
·1999
·1998
·课件下载
·2010Sino-German Workshop

 

 

 
 

当前位置: [首页] - [研究成果] - 2018
 
Bi, Q. L., Lü, Y. J., & Wang, W. H. (2018). Multiscale Relaxation Dynamics in Ultrathin Metallic Glass-Forming Films. Physical Review Letters, 120(15), 155501. 大小:1 KB [点击下载]
Luo, P., Cao, C. R., Zhu, F., Lv, Y. M., Liu, Y. H., Wen, P., ... & Wang, W. H. (2018). Ultrastable metallic glasses formed on cold substrates. Nature Communications, 9(1), 1389. 大小:1 KB [点击下载]

2 条记录, 页次: 1/1,    转到第

 
 
 
·中国科学院物理研究所 ·中国科学院 ·中国科学院研究生院 ·中国科协 ·科技部 ·环球商务网

版权所有: © 中国科学院物理研究所EX4组 中国科学院物理研究所EX4组

电话: 8610-82649880 邮件:dingdawei@aphy.iphy.ac.cn